صدور تقدیرنامه الکترونیکی روز معلم

بمنظور تکریم مقام شامخ معلم در ایام گرامیداشت این عزیزان، به همت آقای مهندس کمره ئی لوح سپاس الکترونیکی برای تمامی مدرسین فعال دانشگاه جامع علمی کاربردی صادر شده است. لذا مدرسین گرامی می توانند با مراجعه به آدرس ذیل نسبت به دریافت لوح سپاس خود اقدام نمایند. https://kamarei.com/teachers/taghdir